CENNIK

Księgi rachunkowe

Księgowanie dokumentów:

 • do 20 pozycji: 350 zł,
 • do 30 pozycji: 525 zł,
 • do 40 pozycji: 700 zł,
 • do 50 pozycji: 750 zł,
 • do 60 pozycji: 900 zł,
 • do 70 pozycji: 1 050 zł,
 • do 80 pozycji: 1 200 zł,
 • do 90 pozycji: 1 350 zł,
 • do 100 pozycji: 1 500 zł,
 • powyżej 100 pozycji: cena ustalana indywidualnie.

Pozostałe usługi:

 • sporządzenie deklaracji VAT: 50 zł,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego: średnia miesięczna opłata za prowadzenie księgowości w roku obrotowym, za których sporządzane jest sprawozdanie,
 • przygotowanie innych dokumentów: cena ustalana indywidualnie.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Ceny prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów są ustalane indywidualnie.

Obsługa płacowa

 • Rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę: 40 zł za 1 pracownika.
 • Rozliczenie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych: 30 zł za 1 zatrudnioną osobę.
 • Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON: 50 zł za 1 osobę.